Polityka prywatności · zsuiwal.com

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób oraz zakres zbierania danych przez strony internetowe domeny zsuiwal.com (wraz ze wszystkimi subdomenami, np. abc.zsuiwal.com), fanpage na Facebooku oraz te aplikacje wydane przez firmę ZsuiwaL, do których nie sporządzono odrębnych polityk prywatności; zwane dalej zbiorczo „Usługami”.

Administratorem danych jest ZsuiwaL Lawiusz Fras (ZsuiwaL) z siedzibą w Polsce, ul. Sienkiewicza 23/3, 74-240 Lipiany wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 8531522563, REGON 380113066.

Jakie informacje zbierają Usługi?

Usługi zbierają następujące informacje o jej użytkownikach:

  • informacje na temat urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Usług: producent, model, parametry sprzętowe, wersja systemu operacyjnego itp.;
  • informacje na temat przybliżonej (niedokładnej) lokalizacji Użytkownika;
  • informacje na temat samego Użytkownika: język, identyfikator wyświetlania reklam, płeć, wiek, zainteresowania itp.;
  • informacje na temat sposobu korzystania z Usług: częstotliwość użycia poszczególnych funkcji, preferencje itp.

W jaki sposób i w jakim celu wykorzystywane są dane zbierane przez Usługę? Czy są one przekazywane osobom trzecim?

Używam wszystkich zbieranych przez Usługę danych, żeby zrozumieć zachowania użytkowników, poznać typowe sposoby korzystania z Usług,  używane funkcje itd. Badam, do jakich grup odbiorców docierają moje usługi. Dzięki temu mogę lepiej zaplanować, w jakim kierunku powinienem rozwijać Usługi, by stały się one jak najlepsze dla jak największej liczby użytkowników. W tym celu korzystam z pomocy zewnętrznych usług takich jak Google Analytics. Proszę, odwiedź politykę prywatności tej usługi, żeby dowiedzieć się więcej o zbieraniu i przetwarzaniu przez nią danych: https://policies.google.com/privacy/partners.

Dodatkowo mogę udostępnić zgromadzone przeze mnie informacje:

  • na żądanie uprawnionych organów;
  • w sytuacjach, w których w dobrej wierze uznam, że udostępnienie tych informacji jest niezbędne do ochrony moich praw lub ochrony bezpieczeństwa Twojego, lub osób trzecich;
  • moim zaufanym partnerom biznesowym, którzy działają w moim imieniu, nie przetwarzają tych danych na własny użytek i działają w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności;
  • jeśli moje prawa do Usługi zostaną sprzedane lub w jakikolwiek inny sposób przekazane innemu podmiotowi.

Dodatkowo mogę skorzystać z przekazanych przez Ciebie informacji, żeby od czasu do czasu skontaktować się z Tobą i przekazać Ci ważne informacje.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie sprawą priorytetową. Zapewniam fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, by chronić wszystkie informacje, które zbieram, przetwarzam i przechowuję. Proszę mieć na uwadze, że chociaż dążę do zapewnienia możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa informacji, żadne zabezpieczenia nie są w stanie sprostać wszystkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.

Zmiany

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana od czasu do czasu z dowolnego powodu. Sugeruję regularnie odwiedzać niniejszą Politykę prywatności i sprawdzać, czy nie została ona zaktualizowana, ponieważ korzystanie z Usług uważane jest za akceptację wszystkich ewentualnych zmian.

Twoja zgoda

Korzystając z Usług zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych, jak zostało to określone w niniejszej Polityce prywatności, jak również zgodnie ze wszystkimi ewentualnymi przyszłymi zmianami. Poprzez „przetwarzanie” należy rozumieć używanie tzw. ciasteczek (cookies), i/lub używanie danych w każdy możliwy sposób, wliczając w to, lecz nie ograniczając do: zbierania, przechowywania, wykorzystywania, łączenia i przekazywania danych.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie do swojej prywatności podczas korzystania z Usług, lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stosowanych przeze mnie praktykach, napisz do mnie na adres [email protected].

Postanowienia specyficzne dla strony na Facebooku

Współadministratorem danych osobowych dla strony ZsuiwaL na Facebooku jest firma Facebook Ireland Limited. Możesz zapoznać się z jej polityką prywatności, klikając w ten link. Zakres przetwarzanych przez firmę ZsuiwaL danych osobowych na Facebooku, oprócz kategorii danych wymienionych powyżej, obejmuje także:

  • Twoje publicznie dostępne informacje profilowe (imię, nazwisko, pseudonim, zdjęcia, zainteresowania, miejsca pobytu itp.);
  • Twoje komentarze, recenzje i innego typu treści publikowane na stronie ZsuiwaL na Facebooku.

Poszerzenie zakresu danych wynika ze specyfiki prowadzenia strony na Facebooku, tj. braku możliwości anonimowej interakcji ze stroną.

Zaktualizowano: 12 grudnia 2019 r.